Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16273
Thác bản bia xã Bố Vệ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣布德總布衛社, sưu tầm tại chùa Cô Hồn thôn Mật Sơn xã Quảng Xá tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 87 cm, gồm 18 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 29 (1876).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn ta xưa có chùa Dương Liễu sau đổi thành chùa Hạc Thành, một thắng cảnh và linh thiêng. Nay có ông Nguyễn Đình Quýnh cùng một số người hảo tâm đã đóng góp tiền của tu sửa chùa. Quan viên, dân thôn lập bia ghi nhận công đức. Ghi họ và tên các vị hưng công hội chủ cùng số tiền công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)