Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16511/16512/16513/16514
Thác bản bia thôn Bình Xá xã Bố Vệ tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣壽鶴總布衛社平舍村, sưu tầm tại lăng Hoa Man nhà Lê xã Tĩnh Xá tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn ỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 39 x 110 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 14 (1833).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc tu sửa lại lăng mộ Hoa Man nhà Lê ở tại trước chợ Thanh Hóa thuộc địa phận thôn Bình xã Bố Vệ tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833). Bản rập chỉ có mấy chữ lớn là “Lê triều Hoa Man lăng” và dòng lạc khoản ghi địa danh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)