Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16517/16518/16519/16520
Thác bản bia thôn Phú Cốc xã Bố Vệ tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣壽鶴總布衛社富榖村, sưu tầm tại lăng Hoa Phố nhà Lê xứ Đồng Trại thôn Phú Cốc tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 100 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 50 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 14 (1833).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc tu sửa lại lăng mộ Hoa Phố nhà Lê ở tại xứ Đồng Trại thôn Phú Cốc xã Bố Vệ tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa vào năm Minh Mệnh thứ 14 (1833). Bản rập chỉ có mấy chữ lớn là “Lê triều Hoa Phố lăng” và dòng lạc khoản ghi về địa danh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)