Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16521
Thác bản bia sưu tầm tại nghè thôn Vạn Sơn tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 63 cm, gồm 4 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 17 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, thụy hiệu 4 vị đã chết là Lê Linh công húy Bằng tự Ích Hữu phủ quân, Lại quí công tự Đức Mậu húy Cương Trực, Lại quí công chính thất Nguyễn tam hàng hiệu Từ Mẫu và Lê Linh công chính thất Lại quí thị húy Dâm hiệu Diệu Lâm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)