Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16528/16529
Thác bản bia sưu tầm tại văn chỉ xã Ái Sơn tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc xã Ái Sơn tu sửa lại văn chỉ, ghi họ và tên người đỗ đạt trong xã đã nêu gương cho con cháu. Lập ruộng tế điền 1 sào, học điền 1 sào. Ghi họ và tên chư vị công đức cúng tiến tiền của cho Hội Tư văn xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)