Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16535
Thác bản bia sưu tầm tại nghè thôn Đồng Lễ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 29 x 69 cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 16 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi bài vị của bà Ngô Thị Tú là nhạc mẫu của họ Nguyễn nước Đại Nam, nguyên văn như sau: “Đại Nam hiển tỉ cố nhạc mẫu Nguyễn môn Ngô thị húy Ngọc Tú chi linh vị”.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)