Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16536
Thác bản bia sưu tầm tại điếm thôn Đồng Lễ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 41 cm, gồm 4 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 18 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi ngày giỗ và bài vị của hai người là Lê quí công tự Phúc Đức giỗ ngày 21 tháng giêng và Nghiêm quí thị tự Từ Bốn giỗ ngày 8 tháng giêng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)