Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16537
Thác bản bia sưu tầm tại điếm thôn Đồng Lễ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 16 x 40 cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 18 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi bài vị của hai người là: Lê quí công tự Phúc Huân chi linh vị và Nguyễn quí thị tự Từ Hương chi linh vị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)