Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16538
Thác bản bia sưu tầm tại nghè thôn Đồng Lễ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 63 cm, gồm 1 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 15 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi bài vị của Nguyễn Vũ Dữ nhạc phụ của vị họ Nguyễn nước Đại Nam, nguyên văn như sau: “Đại Nam hiển khảo cố nhạc Nguyễn tam công húy Vũ Dữ chi linh vị”.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)