Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16736
Thác bản bia sưu tầm tại tiền đường Văn miếu tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 77 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 8 (1896).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Lịch sử di tích
Tóm lược nội dung:
Ghi vị trí, diện tích từng thửa đất do những người đỗ đạt trong tỉnh đóng góp cho Văn miếu tỉnh Bắc Ninh. Tổng cộng là 13 mẫu 3 sào 10 tấc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)