Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16545/16546/16547/16548
Thác bản bia xã Đồng Hương tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣布德總桐鄉社來成村, sưu tầm tại nhà ông Lê Văn Mai thôn Lai Thành tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 4 mặt, khổ 33 x 93 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 27 (1874).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ông Lê Phúc Thiện người xã Đồng Hương tổng Bố Đức huyện Đông Sơn là gia đình giàu có, nhưng ăn ở có đức độ. Ông đã lập ruộng học 9 sào, ruộng thanh minh 3 sào, ruộng giỗ 1 mẫu và ruộng binh điền 2 mẫu để lại cho họ tộc. Con cháu lập bia ghi lại để lưu truyền về sau. Có chữ kí của con cháu như con trưởng Lê Văn Hiển, thứ tử Lê Văn Thưởng,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)