Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16566
Thác bản bia thôn Hương Bào Ngoại tổng Bố Vệ huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣布衛總鄉袍外村, sưu tầm tại chùa thôn Bào Ngoại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 80 cm, gồm 14 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào các năm Tân Mão (1711), Nhâm Thìn (1712) dân thôn cần tiền chi dùng vào việc xin sắc chỉ, lệnh chỉ để lập giáp Hương Bào và nhập vào xã Bố Vệ. Các ông Lê Hưng Sĩ, Lê Hưng Nhân bỏ tiền, ruộng giúp nên được quan viên và dân bầu làm Hậu. Ghi thể lệ cúng giỗ sau khi 2 ông mất, vị trí và diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)