Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16581
Thác bản bia thôn Cẩm Bào Ngoại xã Bố Vệ tổng Bố Đức huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hoá 紹化府東山縣布德總布衛社錦袍外村, sưu tầm tại đình thôn Cẩm Bào Ngoại tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 16 (1904).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Tố cúng 6 sào ruộng và 500 quan tiền để dân làng tu sửa đình, quan viên và dân làng đồng ý cho cha mẹ chồng, vợ chồng bà và người vợ lẽ của chồng làm Hậu được phối hưởng khi cúng thần. Ghi họ và tên các vị Hậu thần và ngày giỗ cùng vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)