Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16801
Thác bản bia sưu tầm tại tường chùa Linh Quang xã Phú Mẫn tổng Nội Trà huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 30 cm, gồm 0 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 0 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Lịch sử di tích
Tóm lược nội dung:
Bản dập hoa văn hình lân, long, phượng in trên 5 viên gạch xây ở tường và thềm tam quan chùa Linh Quang.
Ghi chú: 5 viên gạch rời in chung một mặt thác bản.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)