Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16635
Thác bản bia sưu tầm tại tam quan lăng Lê quận công thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 70 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Năm Giáp Thìn cây cối trong đền ở thôn bị đổ gãy, đã trồng sửa lại. Nay dựng bia ghi lệ cấm người ngoài vào phá hoại cây cối. Nếu có kẻ nào cả gan phá hoại sẽ bị tôn thần tru diệt.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)