Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16642
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Mục Đồng thôn Mật Sơn tổng Bố Đức huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 59 x 62 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 21 (1868).
Người soạn: Nguyễn Văn Tùy 阮文隨.
Người viết: Nguyễn Công Tế 阮功濟.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Mục Đồng ở bản xã là nơi danh thắng, có núi chắn phía trước, sông chảy phía sau, thế rồng cuộn hổ ngồi, không biết được dựng từ đời nào, trải lâu ngày bị mưa gió làm cho đổ nát. Nay các thiện nam tín nữ hưng công đóng góp tiền của tu sửa lại, xây tường gạch, lợp ngói. Việc xong ghi họ và tên chư vị cúng tiền và ruộng vào chùa. Ghi vị trí, diện tích ruộng cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)