Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16652
Thác bản bia sưu tầm tại núi đá chùa Tiêu Sơn thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 65 cm, gồm 9 dòng chữ Nôm, toàn văn ước khoảng 60 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Bài thơ thất ngôn bát cú bằng chữ Nôm của một ông quan, đại ý tự khoe khoang mình là người sang trọng, đi đâu có kẻ hầu người hạ, có tướng mạo khôi kì đẹp đẽ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)