Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16653
Thác bản bia sưu tầm tại núi đá chùa Tiêu Sơn thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 64 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 80 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái năm Kỉ Sửu (1889).
Người soạn: Hồ Tam Kiểm 胡三檢; quê quán: Quỳnh Lưu, Nghệ An; chức vị: Tri huyện Đông Sơn.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài thơ thất ngôn bát cú chữ Hán vịnh cảnh chùa Quan Thánh, trong đó có câu: “Đồng khẩu vân khai lung thạch tượng, Nham đầu phong sảng hưởng chung thanh”.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)