Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16663
Thác bản bia xã An Hoạch tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣詔總安獲社銳村, sưu tầm tại đình giáp Thần Xá thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 95 x 120 cm, gồm 27 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: Lỗi Xuân Mai 耒春枚; chức vị: Cựu Lý trưởng.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các quan viên chức sắc, hương lão cùng nhân dân giáp Thần Xá góp tiền tu sửa đình làng. Ghi họ và tên chư vị cúng tiền: ông Lỗi Xuân Nga 6 quan, ông Lỗi Xuân Thảo 3 quan, ông Lê Thọ Cục 5 quan, bà Hoàng Thị Ngân 7 quan, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)