Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16670
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Quan Thánh thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 65 cm, gồm 10 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 50 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bài thơ Nôm thất ngôn bát cú vịnh cảnh chùa Quan Thánh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)