Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16831
Thác bản bia xã Trác Bút huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣桌筆社, sưu tầm tại xã Trác Bút huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 80 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Thị nội thư tả Hộ phiên ty lễ giám đồng tri giám sự Phan Giang hầu là người tử tế. Nhân thấy dân làng khốn khổ vì phải đóng thuế quá nặng đã làm đơn xin giảm bớt. Sau đó ông lại cúng 100 quan tiền sử, 5 mẫu ruộng tốt giúp dân. Dân làng cảm kích trước lòng tốt của ông, tôn ông làm Hậu thần, hàng năm cúng giỗ theo qui định ghi trong bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)