Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16735
Thác bản bia thôn Nhuệ xã An Hoạch tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa 紹化府東山縣廣炤總安穫社銳村, sưu tầm tại thôn Nhuệ tổng Quảng Chiếu huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 51 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 16 (1904).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Toàn văn bia ghi họ và tên những người đóng tiền để sửa chữa võ chỉ của giáp Thần Xá như: Võ hội Lỗi Xuân Bồng, Cựu lý trưởng Nguyễn Hữu Thăng, ông Lê Văn Khuê, ông Lê Văn Độ, ông Lỗi Xuân Sinh, ông Nguyễn Xuân Oai, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)