Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16231
Thác bản bia sưu tầm tại Viện tàng cổ Khải Định, Thừa Thiên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 112 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 5 (1667).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc một số người cúng tiền, ruộng vào chùa để sửa sang chùa và để chi phí đèn nhang ở chùa. Ghi họ và tên chư vị công đức, như hội chủ hưng công bà Đoàn Thị Trúc cúng 2 thửa ruộng cộng là 11 mẫu và một số thiện tín khác. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)