Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 19639/40/41/42
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Chỉ Thiện xã An Lạc tổng Hải Yến phủ Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 62 x 107 cm, gồm 78 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 12 (1859).
Người soạn: Nguyễn Bính 阮炳; chức vị: Hàn lâm viện Thị giảng, Đông các đại học sĩ.
Người sao: Nguyễn Hiền阮賢; chức vị: Quản giám bách thần, Tri điện hùng lĩnh thiếu khanh
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật
– Sự tích, Thần phả
Tóm lược nội dung:
Ngọc phả ghi chép về công thần thời Trưng Vương gồm 4 vị đại vương và 2 vị công chúa gồm Anh Linh Hiển Ứng Bảo Quốc Tế Thế Hùng Tài Vĩ Lược Đại vương; Huệ Chiêu Ánh Quán Phù Quốc Thông Minh Chính Trực Đại vương; Chú Đô Trợ Quốc Phong Công Thịnh Đức Tá Trị Đại vương, Ích Đô Trấn Quốc Quảng Hóa Hoằng Tế Dực Vận Đại vương. Hai công chúa là Huệ Trinh Phương Dung cẩn tiết công chúa và Huệ Chân Thanh Kiết Từ Hòa Công Chúa. Giao cho thôn Chỉ Thiện xã An Lạc phụng sự. Kèm theo ngày sinh, ngày hóa của các vị, lệ giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)