Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20931
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phúc Khánh xã Thanh Lâm tổng An Trụ huyện Lương Tài tỉnh Hà Bắc (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh).
Thác bản 1 mặt, khổ 23 x 51 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1703).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn quí thị hiệu là Từ Nhân người thôn Bà Lã xã Tuần Lã huyện Nam Đường phủ Anh Đô đã cúng cho làng 50 quan tiền và 2 sào rưỡi ruộng để xin gửi giỗ. Quan viên, dân làng thôn Thị xã Thanh Lâm đã thuận tình bầu 3 người nhà bà Từ Nhân làm Hậu phật tại chùa Phúc Khánh. Bia có ghi rõ họ tên, ngày giỗ của những người được bầu Hậu và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)