Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16236/16237
Thác bản khánh sưu tầm tại Viện tàng cổ Khải Định, Thừa Thiên.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 155 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 20 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 2 (1677).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Mặt 1, ghi việc đúc khánh đồng vào tháng trọng thu năm Đinh Mão niên hiệu Vĩnh Trị thứ 2 (1677). Mặt 2, ghi thập phương công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)