Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16478
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 115 cm, gồm 20 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 1 (1848).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 8 vị đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Thân niên hiệu Tự Đức thứ nhất (1847), trong đó có Nguyễn Khắc Cần đỗ Đệ nhị giáp, Nguyễn Đăng Hạnh, Nguyễn Hinh, Đặng Trẩn, Đỗ Thúc Tịnh, Lê Hữu Lệ, Vũ Xuân Sán đỗ Tam giáp,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)