Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 16480
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 115 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 7 vị đỗ năm Tân Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851), trong đó có 1 vị đỗ Đệ nhất giáp cát sĩ cập đệ đệ nhị danh là Vũ Duy Thanh, 1 vị đỗ Đệ nhất giáp cát sĩ cập đệ đệ tam danh là Vũ Huy Dức, Đệ nhị giáo cát sĩ xuất thân 2 người và Đệ tam giáp đồng cát sĩ xuất thân 3 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)