Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu:16481
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 115 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 10 vị đỗ Tiến sĩ khoa Tân Hợi niên hiệu Tự Đức thứ 4 (1851), trong đó có Phạm Thanh đỗ Đệ nhất giáp cập đệ Đệ nhị danh, Hoàng Xuân Hiệp đỗ Đệ nhất giáp cập đệ Đệ tam danh, Lê Hữu Thanh đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân và 7 vị đỗ Đệ tam giáp tiến sĩ xuất thân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)