Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 16482
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 114 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 7 vị đỗ Tiến sĩ khoa Quí Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 6 (1853), trong đó có Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Văn Giao đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ đệ tam danh, Lê Tuấn đỗ Đệ nhị giápTiến sĩ xuất thân, các vị Đặng Văn Bảng, Nguyễn Hữu Điển, Mai Thế Quí, Nguyễn Trung Khánh đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)