Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16484
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 114 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 15 (1862).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 6 vị đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu Tự Đức thứ 15 (1862), trong đó có Nguyễn Hữu Lập, Lê Khắc Cẩn đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân và Trần Văn Chuẩn, Nguyễn Chính, Kiều Lâm, Vũ Huy Huyến đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)