Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20452
Thác bản bia thôn Nhạn Tháp phủ An Nhơn tỉnh Bình Định 平定省安仁府雁塔村, sưu tầm tại mộ Hòa thượng chùa Nhạn Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 75 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ:
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dòng chữ đề trên bảo tháp xá lị của Hòa thượng đời thứ 40 phái Lâm Tế, tên hiệu là Trí Mẫn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)