Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16490
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 120 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại điển lệ thi cử rằng: ngày 28 tháng 10 năm Thành Thái thứ 2 (1890) nội các dâng biểu qui định những người trúng cách trong kì thi Hội đều được dự thi đình, không đánh hỏng ai cả mà theo thứ hạng kết quả thi đình. Tuy vậy khoa Ất Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1864) có ông Bùi Ân Niên (tức Bùi Văn Dị) thi đỗ Đệ tứ danh kì thi Hội nhưng sang kì thi đình lại bị liệt vào hàng Phó bảng. Xét tài học vấn của ông, năm Thành Thái nguyên niên (1889) vua ra sắc lệnh ban cho ông đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân, ban mũ áo, cho khắc bia đề danh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)