Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 16491
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 120 cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán gồm 9 vị đỗ Tiến sĩ khoa Nhâm Thìn niên hiệu Thành Thái thứ 4 (1892), trong đó có Vũ Phạm Hàm đỗ Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ Đệ tam danh; 8 vị đỗ Tiến sĩ khoa Ất Mùi niên hiệu Thành Thái thứ 7 (1895), trong đó có Trần Dĩnh Sĩ, Nghiêm Xuân Quảng,… đỗ Đệ nhị giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)