Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 16492
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 120 cm, gồm 22 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 8 vị đỗ Tiến sĩ khoa Mậu Tuất niên hiệu Thành Thái thứ 10 (1898), trong đó có Đào Nguyên Phổ đỗ Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân; 9 vị đỗ Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân khoa Tân Sửu niên hiệu Thành Thái thứ 13 (1901), trong đó có Nguyễn Đình Tuân, Ngô Đức Kế, Nguyễn Đình Điển, Trần Văn Thống, Nguyễn Văn Bân,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)