Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16061
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phục Long thôn Quảng Khốn xã Liễn Sơn huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 18 x 21 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 20 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi bài vị của bà Nguyễn Thị Tài hiệu Diệu Thành tôn làm Hậu phật. Lập tượng ngày 5 tháng 7 năm Canh Thìn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)