Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20966
Thác bản bia sưu tầm tại Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 80 x 90 cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 120 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 14 (1753).
Người soạn: Nguyễn Nghiễm 阮儼; tên hiệu: Hồng Ngư Cư Sĩ 鴻魚居士; quê quán: Tiên Điền, Hà Tĩnh; học vị: Hoàng giáp khoa Tân Hợi 1731; chức vị: Ngự sử đài phó đô ngự sử
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn Nghiễm khi đem tướng sĩ đi tây chinh, lúc rảnh rỗi đã trèo lên đỉnh núi ngắm cảnh, đã làm bài thơ tả cảnh thiên nhiên hùng vũ, bày tỏ nỗi cảm hoài của mình và cho khắc vào vách đá lưu truyền hậu thế.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)