Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20986
Thác bản bia sưu tầm tại động Từ Thức núi Thần Phù xã Tri Nội huyện Nga Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 135 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 17 (1905).
Người soạn: Lê Quí Đôn 黎貴敦; tên hiệu: Quế Đường; quê quán: xã Diên Hà huyện Diên Hà tỉnh Thái Bình; học vị: Bảng nhãn Tiến sĩ khoa Nhâm Thân (1752); chức vị: Tả thị lang bộ hộ, Hiệp trấn Nghệ An.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Lê Quí Đôn làm bài thơ Đường luật miêu tả cảnh đẹp của động Đào hoa, nơi Từ Thức gặp tiên. Bia này do quan huyện huyện Nga Sơn khắc lại và làm bài dẫn vào năm 1905.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)