Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đềKí hiệu: 20971
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Đại Khánh xã Đại Khánh huyện Đông Sơn phủ Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 99 x 170 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ)
– Sinh hoạt làng xã
– Hành trạng, công tích nhân vật
– Lịch sử di tích
– Sự tích, Thần phả
– Thơ văn.
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Mặt sau bia ghi tên một số người không rõ bia viết về cái gì. Bia có 2 bản a, b nhưng là trùng bản.
Ghi chú: Bia mờ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)