Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20468/20469/20470/20471
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Nhạn Sơn thôn Nhạn Tháp tổng An Nghĩa phủ An Nhân tỉnh Bình Định.
Thác bản 4 mặt, khổ 23 x 30 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 4 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chỉ có 4 chữ: Xuân, hạ, thu, đông trên quả chuông của chùa Nhạn Sơn ở thôn Nhạn Tháp tổng An Nghĩa phủ An Nhân tỉnh Bình Định.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)