Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20975
Thác bản bia sưu tầm tại …..
Thác bản 1 mặt, khổ 19 x 30 cm, gồm 9 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi họ tên những người được bầu làm Hậu thần, trong đó có Nguyễn tướng công tự là Pháp Trung hiệu là Tu Chính, tên thụy là Cần Hậu, giữ chức Thừa chánh sứ ti tước Bân Thọ hầu…
Ghi chú:Không ghi địa điểm dựng đặt bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)