Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20977
Thác bản bia sưu tầm tại …..
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 32 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 45 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bài vị của viên quan Đồng tri phủ phủ Gia Hưng tước Phượng Trì tử tự là Pháp Minh hiệu la Đôn Mẫn triều Lê.
Ghi chú:Không ghi địa điểm dựng đặt bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)