Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20978
Thác bản bia sưu tầm tại….
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 43 cm, gồm 6 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Người viết chữ:
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bài vị của vợ chồng nho sinh họ Vũ tên thụy là Minh Đốc triều Lê, vợ là Nguyễn quí thị hiệu là Minh Khiết.
Ghi chú:Không ghi địa điểm dựng đặt bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)