Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20979
Thác bản bia sưu tầm tại ….
Thác bản 1 mặt, khổ 22 x 65 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hoằng Định thứ 4 (1603).
Người viết chữ: Phạm Viết Tạo 范曰造; chức vị: Phủ sinh.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Bài vị của Nho sinh Nguyễn Trí Trung người xã Hồng Khê làm việc ở Tú lâm cục.
Ghi chú:Không ghi địa điểm dựng đặt bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)