Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20472/20473/20474/20475
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Thập Tháp thôn Thận Chính tổng An Nghĩa phủ An Nhân tỉnh Bình Định.
Thác bản 4 mặt, khổ 38 x 10 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 16 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Khắc 16 chữ triện trên chuông chùa Thập Tháp: Hoàng đế Vĩnh cỗ, đế đạo hà xương, Phật quốc tăng hưng, pháp luân thường chuyển.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)