Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20476/20477
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Long Đa thôn Tân Dậu tổng Hiếu Đức Thượng phủ An Nhân tỉnh Bình Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 23 x 40 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên một số vị như Phạm Thị Quán, Từ Thị Tự, Lê Thị Ban, Nguyễn Thị Hảo… hiệp cùng một số người đóng góp tiền của trong việc đúc chuông cho chùa Long Đa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)