Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 19547
Thác bản bia xã Canh Hoạch 耕獲社, sưu tầm tại sưu tầm tại đình xã Canh Hoạch tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 49 x 72 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 320 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi danh sách những người gửi ruộng vào bản xã Canh Hoạch để nhân dân chăm lo cúng tế, danh sách này gồm tên của 47 vị.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)