Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20579/20580
Thác bản bia hai thôn Đông Tây xã Thiên Lộc huyện Nghi Dương …天祿社東西村, sưu tầm tại miếu xã Đại Lộc tổng Đại Lộc phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 66 và 32 x 64 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 13 (1860).
Người soạn và viết chữ: Phạm Văn Cảm 范文感; chức vị: Văn hội trưởng.
Người tham đính: Trần Kim Bảng 陳金榜; chức vị: Hương lão.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
– Sự tích, Thần phả.
Tóm lược nội dung:
Sự tích hai vị phúc thần ở miếu xã Đại Lộc: Hai vị vốn là người Trung Quốc, một người tên là Minh, một người tên là Khuông. Một ngày bơi thuyền về phương Nam thì bị chết đuối, xác dạt vào một dòng suối nhỏ ở xã Thiên Lộc, hồn nhập vào cây ngô đồng. Dân địa phương bèn tạo tượng lập miếu thờ. Khi vua Lê Đại Hành đi đánh giặc Tống qua đây, đêm ấy mộng thấy hai thần hiện ra tấu xin được theo vua đi dẹp giặc, quả nhiên đại phá được giặc Tống xâm lược ở sông Thiên Đức. Sau chiến thắng, hai vị được vua Lê Đại Hành bao phong là Quảng tế Minh dực và Hoằng tế Khuông hựu thượng đẳng phúc thần; chuẩn cho dân làng làm dân hộ nhi phụng thờ hai vị đại vương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)