Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 19581/82/83/84
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Ngọc Đình tổng Thủy Cam phủ Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 4 mặt, khổ 28 x 38 cm; 25 x 50 cm, gồm 43 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 480 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Khánh thứ 3 (1375).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Ghi tên một số người chùa Thắng Phúc thuộc phường Đàn Chàng như: phường Đông có: Chủ xã chủ Thị vệ thự đầu phẩm Nguyễn Mã tự Khánh Chân cư sĩ; Chủ Nguyễn Thị Đinh thụy Từ Tâm bà v.v… chủ Lê Thị Triển thụy Chính Pháp bà 3 quan tiền, chủ Nguyễn Thị Liệt thụy Từ Nhân bà; chủ cố phó hạt thị vệ nhân Dũng thủ mạo phục Ngô Đa Pháp tự Huệ Tính v.v… chủ Lê Thị Triển thụy Chính Pháp bà 3 quan tiền, chủ Nguyễn Thị Liệt thụy Từ Nhân bà; chủ cố phó hạt thị vệ nhân Dũng thủ mạo phục Ngô Đa Pháp tự Huệ Tính v.v… chủ Tô gia hộ Nguyễn Yên tự Chân Niệm cư sĩ; chủ Tam bảo khố thư lại họ Nguyễn tự Thủ Trực cư sĩ… Nguyễn Thị Mi tín thí 5 tiền; Nguyễn Thị Bạch tín thí 1 quan tiền; Nguyễn Thị Độc thụy Tâm Tín bà v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)