Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16958
Thác bản bia sưu tầm tại đền Bạch Bố phường Hàng Đào tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 43 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Thần vị Hậu thần triều Lê tự Pháp Minh hiệu Đôn Mẫn, chức Câu kê tả phiên, Tiến công thứ lang, Huyện thừa, Cẩn sự lang, Đồng tri phủ phủ Gia Hưng, tước Phượng Trì tử.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)